Szanowni Państwo

Proszę o zapoznanie się i wypełnienie   oświadczenia dotyczącego m.in. wykonywania zdjęć, filmików dziecku w przedszkolu.

Oświadczenie zostało sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora IODO przedszkola.

Oświadczenia należy dostarczyć do przedszkola jak najszybciej ( jeszcze przed Mikołajem) czyli do 3.12.2021 i podać pracownikowi w szatni lub wrzucić do skrzynki podawczej.

Druk oświadczenia można również pobrać w przedszkolu od pracownika dyżurującego w szatni.

P113_Oświadczenie dla rodzica_zdjęcia

dyrektor